Spotkanie formacyjne

Drodzy Kandydaci!
Zapraszam Was na kolejne spotkanie formacyjne we wtorek, 14 grudnia, godz. 18.40.
Spotkanie będzie w kościele.

Jednocześnie przypominam, że spotkania formacyjne będą odbywać się wg następującego schematu:
- I wtorek miesiąca - spotkanie ogólne, które zawsze związane jest z uczestnictwem we Mszy św. o godz. 18.00 (nieuczestniczenie we Mszy św. oznacza nieobecność na spotkaniu), a po Mszy św. dalsza cześć spotkania

- spotkania grupowe raz w miesiącu dla każdej grupy. Harmonogram tych spotkań będzie zawsze podawany na spotkaniu ogólnym oraz zamieszczany na stornie internetowej.

Pozdrawiam Was i do zobaczenia
ks. Wojciech