Spotkania

Spotkania Kandydatów do bierzmowania:

ogólne – w każdą pierwszą środę miesiąca ( spotkanie to rozpoczyna się Mszą św. i jest to warunek obecności na spotkaniu)

grupowe – zgodnie z harmonogramem podanym na spotkaniu ogólnym (zwykle rozpoczyna się po wieczornej Mszy św.; uczestnictwo we Mszy św. nie jest obowiązkowe)