Spotkania kandydatów do Bierzmowania

ogólne - w każdą pierwszą środę miesiąca ( spotkanie to rozpoczyna się Mszą św. i jest to warunek obecności na spotkaniu)

grupowe - zgodnie z harmonogramem podanym na spotkaniu ogólnym (zwykle rozpoczyna się po wieczornej Mszy św.; uczestnictwo we Mszy św. nie jest obowiązkowe)