Formuła dialogu

Biskup: Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego

Kandydat: Amen

Biskup: Pokój z Tobą

Kandydat: I z duchem Twoim