Formuła dialogu

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Biskup: Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego

Kandydat: Amen

Biskup: Pokój z Tobą

Kandydat: I z duchem Twoim