Drodzy Kandydaci!

Zwyczajem, już od wielu dekad, jest składanie deklaracji abstynenckich przy okazji przyjęcia Sakramentu bierzmowania. Taka deklaracja nie jest nowym zobowiązaniem, ale szczególną prośbą skierowaną do Pana Boga, aby pomógł wytrwać w wolności od wszelkich używek, przynajmniej do 18tego roku życia.
Gorącą Was zachęcam do składania takich deklaracji, które jednocześnie będą Waszym darem, złożonym na ołtarzu w czasie Uroczystości Bierzmowania.

TUTAJ można pobrać taką deklarację, wypełnić ją, podpisać się i przesłać mi drogą elektroniczną.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i mimo, że nie będzie mnie na Waszej uroczystości z powodu izolacji, to będę się łączył z Wami duchowo, prosząc Dobrego Boga o to, by ten Sakrament przyniósł błogosławione owoce w całym Waszym życiu.